Dom Dziennej Rehabilitacji


Dom Dziennej Rehabilitacji prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu działa w formie dziennej od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-16.30 oraz w formie całodobowej 7 dni w tygodniu dla 5 miejsc wytchnieniowych.

 

DDR zlokalizowany jest w Łodzi, przy ul. Wyszyńskiego 44 (Łódź-Polesie)

Dom usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników oraz pozbawiony jest barier architektonicznych.

 

DDR jest ogniwem oparcia społecznego dla osób z głębokim otępieniem, realizującym zadania poprzez nowoczesny system pomocy środowiskowej opierający się na różnorodności i kompleksowości usług.

 

Uczestnikami Domu Dziennej Rehabilitacji mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym głębokim, w tym z chorobą Alzheimera,
  • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego
  • zakwalifikowane do projektu Transfer.

 

Wśród pracowników DDR jest psycholog kliniczny, lekarz-psychiatra/konsultant, fizjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej i opiekunowie medyczni. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby otępiennej.

 

Zasady przyjęcia do Domu Dziennej Rehabilitacji

Aby rozpocząć procedurę przyjęcia do DDR należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod  numerem telefonu 42 616-06-20 lub bezpośrednio udać się do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych przy ul. Staszica 1/3.

Aby zostać uczestnikiem DDR trzeba spełnić następujące warunki:

  • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER,
  • potrzebna będzie również diagnoza lekarska dot. choroby otępiennej w stopniu głębokim (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala),
  • należy posiadać pełnomocnictwo notarialne lub decyzję sądu do reprezentowania kandydata.

 

Oferta terapeutyczna DDR

Świadczymy usługi w postaci indywidualnych lub grupowych treningów i zajęć w zakresie poprawy lub podtrzymywania poziomu funkcjonowania w życiu społecznym oraz w zakresie czynności dnia codziennego. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

Można skorzystać tutaj również z fizjoterapii - mamy doskonale wyposażoną salę do zabiegów i ćwiczeń.

Dla członków rodzin proponujemy spotkania grupy wsparcia, które odbywają się raz w miesiącu w DDR (zazwyczaj w soboty) i prowadzone są przez doświadczonego psychologa.

 

Dodatkowe informacje

Miejsca wytchnieniowe przeznaczone są dla uczestników DDR i pozwalają ich opiekunom odpocząć oraz zadbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Czas pobytu określany jest indywidualnie, zgodnie z potrzebami.

Pobyt i wyżywienie w placówce jest nieodpłatne.

W miarę możliwości finansowych organizowany jest dowóz uczestników do i z placówki.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy