Hostel dla uzależnionych od alkoholu


Hostel Długoterminowy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu.

 

Hostel zlokalizowany jest w miejscowości Jedlicze A (pow. zgierski), 95-073 Grotniki, ul. Jedlinowa 42/44

 

Dyżury personelu w Hostelu pełnione są całodobowo tak, aby uczestnicy mogli otrzymać wsparcie o każdej porze.

 

Naszym celem jest zapewnienie osobom uzależnionym terapeutycznego oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

 

Mieszkańcami Hostelu mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • osoby powyżej 18 roku życia,
 • osoby, które ukończyły terapię na poziomie minimum podstawowym w trybie całodobowym lub ambulatoryjnym w ośrodku/poradni leczenia uzależnień – wymagany jest dokument potwierdzający odbycie terapii,
 • osoby będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego albo osoby bez stałego miejsca zameldowania/zamieszkania (bezdomne),
 • osoby utrzymujące abstynencję od środków psychoaktywnych i gotowe uczestniczyć czynnie w terapii wspierającej prowadzonej w Hostelu.

 

Wśród pracowników Hostelu są terapeuci uzależnień, lekarze psychiatrzy-konsultanci, opiekunowie, doradca zawodowy, psycholog i pracownik socjalny, którzy swoje wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie wykorzystują w procesie terapeutycznym osób uzależnionych.

 

Oferujemy:

 • zamieszkanie w Hostelu na okres 9 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu,
 • całodzienne wyżywienie,
 • konsultacje z lekarzem psychiatrą,
 • wsparcie zespołu terapeutycznego, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego

 

Zasady przyjęcia do Hostelu

 

Osoby uzależnione od alkoholu zainteresowane zamieszkaniem w Hostelu zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu  42  717 91 67 wew. 209 lub 790 433 150  albo za pośrednictwem skrzynki e-mail  hosteljedlicze@gmail.com

 

Dowiedzą się Państwo, na czym polega idea Hostelu, jakie panują w nim zasady i regulamin.

 

Aby zostać mieszkańcem Hostelu trzeba spełnić następujące warunki:

 • skontaktować się z pracownikami Hostelu za pośrednictwem numeru telefonu 42  717 91 67 wew. 209 lub 790 433 150   lub za pośrednictwem skrzynki e-mail  hosteljedlicze@gmail.com
 • odbyć rozmowę kwalifikacyjną z lekarzem psychiatrą i terapeutą
 • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER

 

 

Dodatkowe informacje

 

Pobyt w Hostelu jest dla mieszkańców bezpłatny

 

Oferta terapeutyczna Hostelu

Oferujemy indywidualne rozmowy oraz grupowe zajęcia terapeutyczne, ujęte w planie zajęć.  W ramach działań readaptacyjnych oferujemy także możliwość udziału w stażach zawodowych. Można skorzystać również z konsultacji lekarza psychiatry, psychologa i pracownika socjalnego.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy