Mobilny Dom Pomocy


Mobilny Dom Pomocy prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu działa w miejscu zamieszkania beneficjentów w godzinach dziennych, a w szczególnych przypadkach całodobowo.

 

Biuro ośrodka zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3

 

W przypadku wydarzeń losowych, kiedy rodzina nie może opiekować się osobą chorą istnieje możliwość uzyskania wsparcia całodobowego na określony czas.

 

Naszym celem jest wsparcie rodziny w życiu codziennym i rozwijanie lub podtrzymanie umiejętności społecznego i poznawczego funkcjonowania chorującego członka rodziny. Motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji. Wspieranie w codziennych czynnościach życiowych, zagospodarowanie czasu wolnego, szeroko pojęta aktywizacja osoby chorującej.

 

Uczestnikami Mobilnego Domu Pomocy mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera,
  • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego

 

Wśród pracowników MDP jest psycholog, fizjoterapeuta, opiekunowie osób starszych, lekarz-psychiatra/konsultant. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej i ich rodzin.

 

Zasady przyjęcia do Mobilnego Domu Pomocy

Osoby ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera oraz ich rodziny potrzebujące wsparcia zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +42 616 06 20 wew. 1171 lub 1182

Dowiedzą się Państwo, na czym polega wsparcie udzielane w ramach MDP, jakie obowiązują zasady i regulamin.

 

Aby skorzystać ze wsparcia MDP trzeba spełnić następujące warunki:

  • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
  • potrzebna będzie również diagnoza lekarska potwierdzająca diagnozę Alzheimera (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala)

 

Dodatkowe informacje

Uczestnikom MDP oferujemy możliwość bezpłatnego wypożyczenia łóżka oraz sprzętu elektronicznego wspierającego proces rehabilitacji.

 

Oferta terapeutyczna WOW

Wszystkie zajęcia terapeutyczne realizujemy indywidualnie i są one dostosowane do możliwości i potrzeb osoby chorej i rodziny. Wsparcie Mobilnego Domu Pomocy odbywa się w miejscu zamieszkania osoby chorej. Oferujemy wsparcie opiekunów osób starszych, zajęcia z psychologiem oraz fizjoterapeutą.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy