Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla osób chorujących psychicznie zamieszkałych w powiatach miejskim łódzkim lub zgierskim,  w tym mieście Łodzi i Zgierzu. Oferta ośrodka dedykowana jest  dla osób chorujących psychicznie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu przemocy, utraty bliskiej osoby, kłopotów i konfliktów rodzinnych, itp.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela BEZPŁATNEGO WSPARCIA i jest czynny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

Siedziba Ośrodka zlokalizowana jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3

 

Uczestnikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą być osoby:

 

  • w wieku powyżej 18 roku życia
  • ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną lub zaburzeniami psychicznymi
  • z brakiem wskazań do podjęcia leczenia szpitalnego,
  • przebywające w kryzysie, co zostanie potwierdzone w Kwestionariuszu Oceny Sytuacji Kryzysu, podczas rozmowy z Terapeutą Interwencji

 

Wśród pracowników OIK są psychologowie oraz pracownicy socjalni. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej.

 

Zasady przyjęcia do OIK

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane przyjęciem do OIK zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu +48 534 555 255  i/lub za pośrednictwem naszego profilu na Facebook’u, pod adresem www.facebook.com.pl/osrodekinterwencjikryzysowejtpn

Dowiedzą się tam Państwo, na czym polega misja i zadania OIK, jakie obowiązują zasady i regulamin.

 

Aby zostać beneficjentem OIK trzeba spełnić następujące warunki:

  • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
  • potrzebna będzie również diagnoza lekarska dot. choroby lub zaburzenia psychicznego (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala)

 

Dodatkowe informacje

Uczestnicy OIK mają możliwość otrzymania różnego typu form wsparcia, od doraźnej pomocy ambulatoryjnej począwszy, przez interwencję wyjazdową, po możliwość pozostania stacjonarnie w Ośrodku. W czasie pobytu w Ośrodku zapewniamy jednoosobowy pokój, posiłki oraz 24 h opiekę terapeutyczną.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy