Poradnia Zdrowia Psychicznego


Poradnia Zdrowia Psychicznego „Staszica” to ośrodek diagnostyki, leczenia i wsparcia osób dorosłych, zgłaszających się z różnymi problemami zdrowia psychicznego i zaburzeniami w sferze psychologicznej oraz społecznej.

Usługi świadczone przez  Poradnię są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu

 

OFERTA PORADNI JEST DLA PACJENTÓW BEZPŁATNA

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Staszica” zlokalizowana jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3, II piętro (w budynku jest winda)

Rejestracja mieści się w pokoju nr 206

Nr tel.: 42 616 06 20 wewn. 1161

 

Poradnia działa od poniedziałku do piątku - zachęcamy do kontaktu telefonicznego w godz.: 8:30-15:30 w celu uzyskania szczegółowych informacji o godzinach pracy poszczególnych specjalistów i umówienia wizyty

 

Naszym celem jest zapewnienie osobom chorującym psychicznie wsparcia medycznego, psychologicznego i psychoterapeutycznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

 

Pacjentami Poradni mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoby powyżej 18 roku życia,
 • osoby chorujące psychicznie, ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi lub podejrzewające u siebie zaburzenie psychiczne i chcące je zdiagnozować (również osoby z niepełnosprawnościami, także osoby uzależnione)
 • osoby będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego

 

W Poradni mogą Państwo skorzystać z usług: lekarza psychiatry, psychologa, certyfikowanego psychoterapeuty oraz z usług pielęgniarskich, świadczonych przez pielęgniarki psychiatryczne.

Swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe pracownicy Poradni starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu zaburzenia lub choroby psychicznej.

 

W ramach Poradni działa w pełni wyposażony gabinet zabiegowy.

 

Zasady przyjęcia do Poradni Zdrowia Psychicznego:

 

Osoby chorujące psychicznie  i z zaburzeniami psychicznymi, zainteresowane skorzystaniem z usług Poradni zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 42 616 06 20 wewn. 1161, oraz do zapoznania się z naszą stroną internetową: www.tpn.org.pl

 

Aby zostać pacjentem Poradni należy spełnić następujące warunki:

 • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
 • przestrzegać Regulaminu Pacjenta (Regulamin jest dostępny do wglądu w Poradni)
 • UWAGA: nie przyjmujemy pacjentów być pod wpływem alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych

 

Oferta Poradni:

 • wizyty lekarskie psychiatryczne
 • psychoterapia
 • konsultacje psychologiczne
 • badanie psychologiczne - testy
 • wsparcie psychologiczne
 • edukacja zdrowotna
 • iniekcje leków psychiatrycznych o przedłużonym działaniu
 • badanie EKG dla pacjentów PoradniNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy