Rodzinne Mieszkania ChronioneRodzinne Mieszkania Chronione (RMCH)

zostały uruchomione przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu.

RMCH to forma pomocy ŚRODOWISKOWEJ, udzielanej w miejscu zamieszkania beneficjentów.

Skierujemy do:

1. Osób z chorobami lub zaburzeniami psychicznymi i ich Rodzin

2. Osób, które chcą wesprzeć (odpłatnie) Osoby chorujące psychicznie (Tworząc Rodzinę Goszczącą)

 

Uczestnikami Rodzinnych Mieszkań Chronionych mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia
  • osoby chorujące psychicznie
  • osoby decydujące się przyjąć pod swój dach z zewnątrz Osobę z chorobą lub zaburzeniem psychicznym, stając się na pewien czas Rodziną Goszczącą dla tej Osoby.
  • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego

 

W ramach Rodzinnych Mieszkań Chronionych oferujemy wsparcie zespołu specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego, asystenta osoby niepełnosprawnej, instruktora terapii. Oferowana pomoc jest w pełni zindywidualizowana oraz dostosowana do potrzeb Rodziny i samego Chorującego.

Nasze działania mają na celu poprawę jakości życia osób chorujących psychicznie oraz ich rodzin.

Dzięki regularnym wizytom w miejscu zamieszkania beneficjentów, w bezpiecznych warunkach świadczymy pomoc środowiskową. Staramy się minimalizować poczucie izolacji, motywujemy do podejmowania ról społecznych, regularnie monitorujemy kondycję psychiczną podopiecznych. Formy i metody naszej pracy są indywidualnie dopasowywane do potrzeb i możliwości uczestników RMCH.

 

 

Zasady przyjęcia do Rodzinnych Mieszkań Chronionych

Osoby chorujące psychicznie oraz ich bliskich zainteresowanych wsparciem w miejscu zamieszkania oraz osoby gotowe do stworzenia rodziny goszczącej, zapraszamy do kontaktu.

 Biuro RMCH zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3 telefon:  +48 536 555 256 oraz  42 616 06 20 wew. 1 -  w godz.: 8:00-16:00.

Gdzie dowiedzą się Państwo szczegółów na temat świadczeń w ramach RMCH, zasad regulaminowych i kryteriów kwalifikacyjnych.

 

Dodatkowe informacje

- Dla Rodziny Goszczącej przewidujemy comiesięczne wynagrodzenie w kwocie 2 952,00 PLN brutto z tytułu świadczenia opieki nad Osobą z chorobą lub zaburzeniem psychicznym

- Nasz Zespół na bieżąco ustala z uczestnikami daty i godziny wizyt w miejscu zamieszkania, zawsze z zapowiedzią. Staramy się dostosować do schematu dnia beneficjentów, zapobiegając poczuciu presji i obowiązku.

 

Oferta terapeutyczna RMCH

 

Świadczone przez nasz zespół wsparcie odbywa się w miejscu zamieszkania uczestników. Wśród form oddziaływań realizowanych przez psychologa, instruktora terapii, pracownika socjalnego i asystenta osoby niepełnosprawnej znajdują się min: wsparcie psychologiczne całej rodziny, trening lekowy/czystości, pomoc w sprawach urzędowych/prawnych, motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej, muzykoterapia, biblioterapia, ćwiczenia językowe z elementami logopedii, wzmacnanie funkcji poznawczych (uwaga, pamięć), towarzyszenie i pomoc w czynnościach dnia codziennego (zakupy, gotowanie) i wiele innych.

Ścieżka zdrowienia i związane z nią cele ustalane są na podstawie Indywidualnego Planu Działania.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy