Wirtualny Ośrodek Wsparcia


Wirtualny Ośrodek Wsparcia prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu działa w formie wirtualnej – kanałami zdalnymi (telefon, internet) od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

 

Biuro ośrodka zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3

 

We wszystkie dni wolne od pracy w WOW są dyżury  pracowników merytorycznych tak, aby uczestnicy mogli również wtedy uzyskać wsparcie zdalne.

 

Naszym celem jest zapewnienie osobom chorującym psychicznie oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

 

Uczestnikami Wirtualnego Ośrodka Wsparcia mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • chorujące psychicznie,
  • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego
  • zdolne do komunikowania się przy użyciu kanałów komunikacji na odległość (telefon, internet)

 

Wśród pracowników WOW jest psycholog, pracownik oraz lekarz-psychiatra/konsultant. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej.

 

Uczestnicy WOW mają możliwość skorzystania również z poradnictwa prawnika i dietetyka

 

Zasady przyjęcia do Wirtualnego Ośrodek Wsparcia

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane uczestnictwem w naszych zajęciach zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu +48 536 555 253 i/lub za pośrednictwem naszego profilu na Facebook’u, pod adresem https://www.facebook.com/wirtualnyosrodekwsparcia.tpn.7.

Dowiedzą się Państwo, na czym polega rehabilitacja w ramach WOW, jakie obowiązują zasady i regulamin.

 

Aby zostać uczestnikiem WOW trzeba spełnić następujące warunki:

  • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
  • potrzebna będzie również diagnoza lekarska dot. choroby lub zaburzenia psychiatrycznego (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala)

 

Dodatkowe informacje

Uczestnikom WOW oferujemy bezpłatny dostęp do internetu i nieodpłatne wypożyczenie komputera przenośnego

 

Oferta terapeutyczna WOW

Wszystkie zajęcia terapeutyczne ujęte są w tygodniowym planie zajęć. Realizujemy je w przede wszystkim indywidualnie. Rehabilitacja w Wirtualnym Ośrodku Wsparcia odbywa się poprzez uczestnictwo w szeregu treningów. Można skorzystać tutaj  również zawsze z porad i pomocy pracownika socjalnego oraz wsparcia ze strony psychologa i lekarza psychiatry.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy