Od aktywności do samodzielności - trzecia edycja


Zadania zlecane: Konkurs 1/2020 Pokonamy bariery
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
ProjektOd aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Trzecia edycjTytuł projektu: Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Trzecia edycja

 

Okres realizacji projektu: projekt Od aktywności do samodzielności: program kompleksowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Trzecia edycja realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w okresie 01.04.2021 – 31.03.2024

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności 70 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, poprzez poprawę ich funkcjonowania psychofizycznego w wyniku realizacji programu kompleksowej rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego i prawnego.

 

Opis projektu:

Projekt jest realizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, mieszczącego się przy ul. Chełmskiej 16/18, którego administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne - mieszkańcy DPS. Proponowana oferta rehabilitacyjna jest dostosowana do potrzeb odbiorców, co jest określone w ich Indywidualnym Planie Działania, zdefiniowanym w porozumieniu i przy akceptacji beneficjenta.

Mieszkańcy DPS, w ramach programu oferowanego w niniejszym projekcie, mają możliwość korzystania z warsztatów i indywidualnego wsparcia z zakresu rozwijania umiejętności poznawczych i społecznych, prowadzonych przez psychologa, bogatej oferty rehabilitacji społecznej, zajęć komputerowych, poradnictwa prawnego, wyjazdowych zajęć integracyjno-turystycznych oraz szerokiego zakresu terapii ruchem, prowadzonej przez wykwalifikowanego terapeutę.

Zajęcia stacjonarne odbywają się od poniedziałku do soboty, zgodnie z przyjętym tygodniowym harmonogramem.

Działania realizowane w ramach projektu mają funkcję uzupełniającą i wspierającą proces dotychczasowej rehabilitacji, w skojarzeniu z terapią prowadzoną stale w placówce. Komplementarność oferowanych form rehabilitacji ma doprowadzić do powstania efektu synergii, co w oczywisty sposób przyczyni się do wzrostu skuteczności podjętych działań rehabilitacyjnych, mających doprowadzić do usamodzielnienia mieszkańców lub co najmniej poprawy ich umiejętności samoobsługi oraz wchodzenia w satysfakcjonujące relacje z otoczeniem.

 

Biuro projektu: ul. Staszica 1/3 Łóź 91-746
tel: 42 616 06 20
email: akwasniewska@tpn.org.plNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy