Aktywizacja zawodowa

Praca nie jest najważniejsza w życiu. To porzekadło niejednokrotnie słyszymy w wypowiedziach osób, które pracę mają. W dużej mierze, nie można tej tezie odmówić racji, jednakże co się dzieje gdy tej pracy nie ma lub nie można jej znaleźć…? Okazuje się, że w wielu przypadkach ten brak powoduje wiele negatywnych skutków.

Chcąc przeciwdziałać negatywnym następstwom braku aktywności zawodowej staramy się od lat 90-tych ubiegłego wieku organizować miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie.

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba jest nieaktywna zawodowo, możliwe że w tym miejscu znajdziesz przydatne Ci informacje.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy