Firma społeczna

Firma społeczna to koncepcja tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie, gdzie zderza się ze sobą i kooperuje klasyczna ekonomia z ekonomią społeczną tą sfokusowaną na osoby wykluczone z rynku pracy. W naszej organizacji często mówimy, że firma społeczna to takie miejsce gdzie pospołu biją dwa serca: biznesowe i społeczne. Jakie są konsekwencje takiego podejścia? Przede wszystkim powstanie firmy społecznej powinno się opierać na solidnej analizie rynku i znalezieniu dla powstającej firmy przestrzeni do działania, w której będzie miała szansę osiągnąć sukces. Dopiero gdy ten warunek zostanie spełniony możemy mieć nadzieję na stworzenie warunków dla wypełnienia misji społecznej, jaką jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy. Firma społeczna to miejsce przyjazne pracownikowi, miejsce w którym wypracowywane zyski inwestowane są tylko i wyłącznie w dalszy rozwój firmy oraz zespołu pracowniczego. Firma społeczna to wreszcie miejsce, które konkuruje w pierwszej kolejności nie aspektem pro bono, a jakością oferowanych usług.

Z tego powodu firma społeczna to obok spółdzielni socjalnej, jedna z najbardziej wymagających formuł aktywizujących zawodowo. Wymaga bowiem od pracowników posiadania relatywnie wysokich kompetencji pracowniczych, które pozwolą na stworzenie sprawnego zespołu pracowniczego, oczywiście przy uwzględnieniu obiektywnych ograniczeń wynikających np. z niepełnosprawności. Początki rozwoju pomysłu na firmę społeczną w naszej organizacji to koniec lat 90, czas w którym rozpoczęliśmy realizację polsko- szkockiego projektu traktującego właśnie o firmach społecznych. Od tego czasu udało nam się uruchomić dwie firmy społeczne stanowiące obecnie dwa niezalęzne byty.Kilka słów na ich temat poniżej.Kłos sp. z o.o. jest pierwszą firmą społeczną założoną przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Początki jej działlności należy datować na 2006 rok. Jej uruchomienie stało się możliwe dzięki środkom pozyskanym przez TPN w ramach PIW EQUAL.

W chwili obecnej '"Kłos" świadczy usługi noclegowe oraz gastronomiczne, obsługuje różnego rodzaju imprezy zewnętrzne takie jak szkolenia konferencje i seminaria.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Kłosa: www.klos.org.pl


„Filharmonia Samku” restauracja, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2016 roku. Jej uruchomienie było możliwe dzięki podjęciu współpracy dwóch organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Fundacji „Del Cielo”. Stworzono tutaj do dnia dzisiejszego 12 miejsc pracy dla osób z  niepełnosprawnością. Można znaleźć tutaj pracę na stanowisku: pomocy kuchennej, kelnera, barmana.

Ambicją pracującego tutaj zespołu jest zapewnienie w przystępnej cenie jakości typowej dla restauracji klasy premium. Takie podejście idealnie wpisuje się w założenia firm społecznych, w których to jakość, a nie działalność społeczna ma decydować o racjonalności istnienia takiego podmiotu.

Więcej informacji  o restauracji pod adresem www.filharmoniasmaku.info
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy