Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnoprawnych

To jeden z dwóch prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). ZAZ prowadzony jest po to, aby  aktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnością.  W przypadku zaburzeń psychicznych mogą to być osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że ZAZ to miejsce wsparcia przede wszystkim dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W działaniach podejmowanych przez ZAZ chodzi o to, aby przygotować swoich niepełnosprawnych pracowników do pracy w bardziej wymagających warunkach np. na wolnym rynku pracy.

Zdrowa Kuchnia to ZAZ zajmujący się gastronomią-zbiorowym żywieniem. Obsługujemy placówki służby zdrowia oraz pomocy społecznej, organizujemy również przyjęcia okolicznościowe, spotkania, konferencje, sympozja itp. Osoby chorujące psychicznie ze znaczną i umiarkowana niepełnosprawnością mogą się szkolić na następujących stanowiskach:

  • pomoc kuchni-kelner
  • pomoc magazyniera
  • sprzątaczka- praczka- prasowaczka

Wszelkich informacji na temat możliwości podjęcia zatrudnienia udziela: 

kierownik zakładu aktywności zawodowej

p. Dorota Korona

tel. 42 717 91 67 wew. 150

mail: zdrowakuchnia@tpn.org.pl 


CERTYFIKAT "ZAKUP PRO SPOŁECZNY"


Z uwagi na prowadzone przez ZAZ "Zdrowa Kuchnia"  działania, w 2016 roku otrzymaliśmy prawo do posługiwania się znakiem "zakup pro społeczny".

Oznacza to dokładnie to, że kupując u nas działasz dla dobra osób z niepełnosprawnością.


SPRAWDŹ GDZIE JESTEŚMYOrganizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji
Organizacja uroczystej kolacji

Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb

Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb
Organizacja przerwy kawowej z małym co nieco na ząb


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy