Mieszkania Chronione

Zadanie polegające na: prowadzeniu mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi


Mieszkania Chronione są  wspierane przez projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zadanie zlecone  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu "Szansa -Rozwój-Niezależność". 


MIESZKANIA CHRONIONE W ŁODZI


Mieszkania Chronione Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi przeznaczone są dla osób chorujących psychicznie, posiadających meldunek w Łodzi, w stosunku do których MOPS wydał stosowną decyzję. Pobyt w Mieszkaniach Chronionych jest odpłatny. W placówkach możemy zapewnić opiekę 40 osobom niepełnosprawnym.

Mieszkania Chronione działają w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22, ul. Krawieckiej 10 abc, ul. Traktorowej 90, ul. Łagiewnickiej 102/116 oraz przy ul. Wojska Polskiego 136/138.

Celem działalności MCh w Łodzi jest zapewnienie całodobowego wsparcia w readaptacji osób chorujących na schizofrenię, które nie wymagają leczenia szpitalnego, a jednocześnie nie radzą sobie w codziennym życiu. Celem terapeutycznym jest takie usamodzielnienie tych osób, aby mogły dobrze funkcjonować w swoich domach.

Jesteśmy placówką otwartą, nastawioną na przejęcie inicjatywy i odpowiedzialności za funkcjonowanie domu przez samych mieszkańców. Zapraszamy osoby, które są gotowe dokonać ważnego kroku w procesie zdrowienia, jakim jest zwiększenie samodzielności we wszystkich aspektach swojego życia.

W naszych ośrodkach mieszkańcy w ciągu dnia sami dbają o porządek w pokojach oraz o czystość na terenie placówki. Częściowo pozostają w ośrodkach bez wsparcia terapeutycznego, pełniąc dyżury jako gospodarze domu. Nie zapewniamy opieki medycznej ani pielęgniarskiej, z której mieszkańcy korzystają w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Łodzi.

Oferta terapeutyczna Mieszkań Chronionych:

Trening psychologiczny, trening umiejętności społecznych, trening twórczego rozwiązywania problemów, trening umysłu, trening umiejętności praktycznych, terapia zajęciowa, trening lekowy, trening higieniczny, trening kulinarny, psychoedukacja, dyskusyjny klub filmowy, indywidualne spotkania z psychologiem i pracownikiem socjalnym, zebrania społeczności Mch.


MIESZKANIA CHRONIONE W ŁODZI - PROCEDURA PRZYJĘCIA


Procedurę przyjęcia rozpoczyna złożenie dokumentów o przyjęcie do MCh (wniosek lekarski do Mieszkań Chronionych oraz wniosek kandydata do Mieszkań Chronionych).

Mieszkania Chronione

ul. Krawiecka 10 abc

tel. 42 657 02 25

Kierownik: Kamila NiedźwiedzkaJAK DO NAS TRAFIĆ W ŁODZI- TUTAJ ZAŁATWISZ WSZELKIE FORMALNOŚCI
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy