OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

realizowany w ramach projektu TRANSFER

„Sercem każdego kryzysu jest jakaś zmiana”. (R. Persaud)

           

            Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela bezpłatnego wsparcia dla osób ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu przemocy, utraty bliskiej osoby, kłopotów i konfliktów rodzinnych czy innych traumatycznych przeżyć. Zadaniem zespołu terapeutycznego jest pomoc w zwalczaniu bolesnych konsekwencji negatywnych wydarzeń.

 

Interwencja stacjonarna:

osobom ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną zapewniamy wsparcie stacjonarne na terenie Ośrodkawłącznie z możliwością pobytu do 72 godzin. W tym czasie interwent ustala z osobą plan mający na celu wyjście z kryzysu. W indywidualnych przypadkach istnieje ewentualność przedłużenia pobytu.  

 

Możesz być przyjęty do OIK jeżeli:

 

  • Przebywasz w sytuacji kryzysowej,
  • ukończyłeś  18 rok życia,
  • zdiagnozowano u Ciebie chorobę psychiczną,
  • nie stwierdzono w Twoim przypadku wskazań do ponowienia leczenia szpitalnego,
  • zamieszkujesz w powiatach: miejskim łódzkim,  zgierskim,  mieście Łodzi, Zgierzu.

 

Nie możemy przyjąć osób:

 

  •  pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
  •  wymagających natychmiastowej hospitalizacji,
  • w ostrych stanach psychotycznych i głębokiej depresji,
  • pozostających pod opieką osób przeżywających kryzys (np.dzieci)

 

Interwencja wyjazdowa:

prowadzimy również interwencje wyjazdowe,  skierowane do osób  ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, przeżywających kryzys, z trudnościami w osobistym dotarciu do Ośrodka. Oferujemy ponadto interwencję telefoniczną i za pomocą e-maila.

 

Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnego wsparcia OIK, muszą spełnić powyższe kryteria i wyrazić pisemną zgodę na udział w projekcie TRANSFER podczas procesu kwalifikacji.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

KONTAKT: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3  91-746 Łódź

Zadzwoń:

42 616 06 20 wew.108

lub 

534 555 255

Napisz do nas na adres e-mail:

oik@tpn.org.pl
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy