Centrum Zdrowia Psychicznego

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY "ZACISZE"


Czym jest Centrum Zdrowia Psychicznego(CZP)? Zgodnie z zapisami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym zorganizowane są zróznicowane formy  pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Takie miejsce stworzyliśmy na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego „Zacisze”. Na 3,5 hektarowej działce powstały: zakład opiekuńczo- leczniczy i hostel, mieszkania chronione, zakład aktywności zawodowej, poradnia zdrowia psychicznego, stajnia w której prowadzona jest hipoterapia. Wszystkie te placówki powstały w jednym celu, po to aby wspierać proces powrotu do zdrowia osób znajdujących się w kryzysie psychicznym. Poniżej Znajdziesz opis struktur udzielających całodobowej opieki, w części dotyczącej aktywizacji zawodowej możesz przeczytać o zakładzie aktywności zawodowej oraz firmie społecznej „KŁOS”Zakład Opiekuńczo-Leczniczy TPN (ZOL)
ROZWIŃ


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy TPN (ZOL) jako forma stacjonarnej opieki długoterminowej prowadzony jest w Jedliczu A, k. Grotnik, ul. Jedlinowa 42/44 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osobom przewlekle chorującym psychicznie (głównie na schizofrenię), nie wymagającym już hospitalizacji, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałej opieki fachowego personelu. ZOL zapewnia także środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia oraz terapię zajęciową. ZOL w Jedliczu dostępny jest dla wszystkich osób, w stosunku do których MOPS wydał stosowną decyzję. Zakład dysponuje 22 miejscami.

Naszym pacjentom oferujemy:

 • pobyt w 3, 4 osobowych pokojach,
 • całodzienne wyżywienie,
 • opiekę psychiatryczno-psychologiczną (konsultacje lekarza psychiatry) oraz stałą opiekę psychologów,
 • opiekę pielęgniarską – zapewnienie całodobowej pielęgnacji przez profesjonalny personel,
 • opiekę socjalno-bytową sprawowaną przez doświadczonych pracowników socjalnych (pomoc w sprawach finansowych i prawnych, realizacja zakupów, kontakt z rodzinami chorych, ),
 • zajęcia usprawniające oraz poprawiające wydolność fizyczną, prowadzone przez fizjoterapeutę,
 • bogaty program zajęć rehabilitacyjnych m.in. grupowe zajęcia z psychologiem, terapię zajęciową, muzykoterapię, hipoterapię.

Zasady przyjmowania

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego winny przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie (pobierz),
 • wniosek lekarski (pobierz) stwierdzający, że osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji ale, że w chwili badania nie wymaga hospitalizacji,
 • wywiad pielęgniarski (pobierz),
 • orzeczenie ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada),
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL, albo osoby zobowiązującej się do ponoszenia odpłatności za pobyt w Zakładzie.

Decyzję o kwalifikacji do ZOL podejmuje Komisja Kwalifikacyjna TPN, w oparciu o opinię lekarza psychiatry Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Pobyt w ZOL jest odpłatny
(szczegółowe zasady określone są w regulaminie odpłatności 
zakładu opiekuńczo-leczniczego Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych).

Osoby zainteresowane ofertą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prosimy o kontakt:

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze”

Jedlicze A, ul Jedlinowa 42/44
tel/fax. 42 717 91 67
Kierownik: Monika Juszczyk
Hostel TPN
ROZWIŃ

Hostel TPN prowadzony jest w Jedliczu A, k/Grotnik, ul. Jedlinowa 42/44 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Hostel przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz organicznych zaburzeń psychicznych, nie wymagających leczenia szpitalnego. Pobyt ma celu poprawę jakości życia i codziennego funkcjonowania oraz przywrócenie umiejętności społecznych. W tym celu prowadzone są profilowane programy psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Hostel przeznaczony jest dla pacjentów z całego kraju. Dysponuje 10 miejscami.

Naszym pacjentom oferujemy:

 • pobyt w 3, 4 osobowych pokojach,
 • całodzienne wyżywienie,
 • opiekę psychiatryczno-psychologiczną (konsultacje lekarza psychiatry) oraz stałą opiekę psychologów,
 • opiekę pielęgniarską – zapewnienie całodobowej pielęgnacji przez profesjonalny personel,
 • opiekę socjalno-bytową sprawowaną przez doświadczonych pracowników socjalnych (pomoc w sprawach finansowych i prawnych, realizacja zakupów, kontakt z rodzinami chorych).
 • bogaty program zajęć rehabilitacyjnych m.in. grupowe zajęcia z psychologiem, terapię zajęciową, muzykoterapię, hipoterapię.

Zasady przyjęcia

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Hostelu winny przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie potwierdzający zgodę na pobyt osoby zainteresowanej (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na umieszczenie w Hostelu),
 • skierownie do zol (hostel jest komórką organizacyjną zol-u)
 • wniosek lekarski, stwierdzający, że osoba ubiegająca się o skierowanie do Hostelu w chwili badania nie wymaga hospitalizacji,
 • wywiad pielęgniarski,
 • orzeczenie ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada),
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Hostelu, albo osoby zobowiązującej się do ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu.

Decyzję o kwalifikacji do Hostelu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna TPN, w oparciu o opinię lekarza psychiatry Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. Skierowanie do Hostelu wydaje się na czas określony (zgodnie z umową z NFZ maksymalny możliwy czas pobytu wynosi 6 miesięcy).

Pobyt w Hostelu jest odpłatny
(szczegółowe zasady określone są w regulaminie odpłatności
hostelu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych).

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prosimy o kontakt:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze”
Jedlicze A, ul Jedlinowa 42/44
tel/fax. 42 717 91 67
Kierownik: Monika Juszczyk
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy