Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABC


Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABC (filia placówki przy ul. Pabianickiej 132) działa przy ul. Staszica 1/3, w godzinach 8.00-16.00. Ośrodek zlokalizowany jest na parterze i pozbawiony barier architektonicznych.

 

Filia Środowiskowego Domu Samopomocy jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Posiadamy łącznie 40 miejsc dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Naszym celem jest zapewnienie opieki oraz kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych.

W ramach działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej prowadzimy między innymi:

 • Treningi funkcjonowania w codziennym życiu
 • Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, warsztaty i zajęcia terapeutyczne
 • Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
 • Terapię ruchową

 

Staramy się, aby czas spędzany w naszym ośrodku był dla uczestników miłym doświadczeniem. Cały czas rozbudowujemy naszą ofertę terapeutyczną, zatrudniamy specjalistów oraz szkolimy się.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Aby zostać uczestnikiem SDS typu ABC należy uzyskać decyzję kierującą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapraszamy do przyjazdu do naszego ośrodka w celu uzyskania pełnej informacji o zasadach przyjęcia i wypełnienia wniosku o wystawienie decyzji kierującej.

Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji kierującej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Wniosek do MOPS (wypełniany w ŚDS po wstępnej kwalifikacji kandydata przez kierownika placówki).
 • Zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa o występowaniu zaburzeń psychicznych.
 • Zaświadczenie od internisty o braku przeciwwskazań do uczestnictwa.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (konieczny jest znaczny stopień niepełnosprawności + 2 symbole niepełnosprawności lub symbol potwierdzający występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu).
 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych decyzja sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

GDZIE SIĘ ZNAJDUJE NASZ ŚDSJAK DO NAS TRAFIĆ


Skorzystaj z wyszukiwarki połączeń udostepnionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi

Szukaj przystanku Wojska Polskiego-Głowackiego

kliknij w poniższy obrazek


NASZA GALERIA


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy