Nasza działalność

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

 
Środowiskowy Dom Samopomocy

30 marca 2015 roku w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 132 dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Nowe miejsce zastąpi dotychczasowy Dom, który mieścił się przy ulicy Czarnieckiego 4.  Dawniejszej lokalizacji nie udało się utrzymać ze względu na nowe plany zagospodarowania miasta.  Był to początkowo wielki problem dla TPN (istnienie Środowiskowego Domu Samopomocy...

 
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi wygrało konkurs na ”Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na okres 13.02.2015-30.04.2018.

Zadaniem objęte są osoby niepełnosprawne, przewlekle cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych, niesamodzielne w zakresie podstawowych czynności życiowych i wymagające indywidualnego wsparcia w tym zakresie...

 
Mieszkania Chronione w Łodzi

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z przyjemnością informuje, że wygrało konkurs i realizuje zadanie polegające na „Prowadzeniu Mieszkań Chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami” na lata 2015-2020. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Mieszkania Chronione (MCh) prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych przeznaczone są dla osób chorujących psychicznie, w szczególności na schizofrenię. W placówce możemy zapewnić opiekę 40 osobom niepełnosprawnym.

 
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Ośrodek Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Naszą misją jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie – głównie na schizofrenię – w ich jak najpełniejszej integracji społeczno-zawodowej. Głównym celem działalności TPN jest organizowanie różnorodnych form opieki i rehabilitacji środowiskowej dla osób chorych i zapobieganie ich izolacji społecznej.

 
 

Partnerzy - Sponsorzy

Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Patronaty