Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych działa w Łodzi przy ul.  Pabianickiej 132 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

We wszystkie dni wolne od pracy w ŚDS są dyżury  pracowników merytorycznych tak, aby uczestnicy mogli również wtedy uzyskać wsparcie bezpośrednie lub telefoniczne.

Naszym celem jest zapewnienie osobom chorującym psychicznie oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

 

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • chorujące psychicznie,
  • z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • będące mieszkańcami Łodzi,
  • wobec których MOPS wydał stosowną decyzję.

Uczestnicy zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą Społeczność Domu, którą reprezentuje Samorząd Społeczności. Raz w tygodniu Społeczność  spotyka się na zebraniach z personelem Domu w celu omówienia aktualnych problemów, tygodniowego rozkładu zajęć oraz planów pracy merytorycznej.

Wśród pracowników ŚDS są psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, instruktorzy terapii oraz lekarz konsultant. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej.

 

Zasady przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane uczestnictwem w naszych zajęciach zapraszamy do ŚDS przy ul. Pabianickiej 132 w Łodzi. Dowiecie się Państwo, na czym polega rehabilitacja w naszym Domu, jakie obowiązują zasady i regulamin.

 

Aby zostać uczestnikiem naszego Domu trzeba spełnić następujące warunki:

  • wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w domu przez pracownika socjalnego MOPS
  • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (MOPS) lub niezdolności do pracy (ZUS)
  • potrzebne będą również dwa zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza psychiatrę oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego 

(3 zaświadczenia do pobrania poniżej)Oferta terapeutyczna ŚDS

Wszystkie zajęcia terapeutyczne ujęte są w tygodniowym planie zajęć. Realizujemy je w różnej wielkości grupach oraz indywidualnie. Rehabilitacja w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywa się poprzez uczestnictwo w szeregu zajęć. Można skorzystać tutaj  zawsze z porad i pomocy pracownika socjalnego oraz wsparcia ze strony psychologa i lekarza psychiatry.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A”
ul. Pabianicka 132
93-410 Łódź
tel. 42 656 37 47
kierownik: Katarzyna Jezierska

ZOBACZ JAK DO NAS TRAFIĆNASZA GALERIA


Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy foto. arch. ŚDS

Zespół ŚDS
Zespół ŚDS
Zespół ŚDS
Zespół ŚDS
Zespół ŚDS
Zespół ŚDS


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską